MK Brokers BG -23GB - Financial Data & Leeds / Gov Contracts & Deals / LockBit
by KYP nothic - October 01, 2021 at 04:50 AM
#1
MK Brokers ...
the multi million company
that no one Bats an eye on


МК Брокерс АД
also know as 
Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС

Quote:МК Брокерс АД е лицензиран български Инвестиционен посредник с лиценз № РГ-03-217/05.05.2020г., издаден от Комисията за Финансов Надзор. Дружеството е лицензирано от КФН от 2006 година (предишно наименование Д.И.С.Л. Секюритийс АД и лиценз № 264-ИП от 05.04.2006 г.)
Involved in 20 Million deal:
[Image: df915e05df03cc7c.png]
[Image: 60a7d187976ced2e.png]
[Image: ed23065d4c7cd21c.png]
[Image: ba9650b172bd58f3.png]


SOPHARMA (SPH): The Board of Directors of “Sopharma” AD adopted a decision to issue warrants - raport 18
Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty...Id,5246549


PROOFS:
https://gofile.io/d/Jy521W

Quote:Регистрация по ЗДДС
Да - BG175007052 от 2007-04-26 на основание чл. 96 от ЗДДС
2005 година
Наименование
МК Брокерс
Транслитерация
MK Brokers
Правна форма
Акционерно дружество (АД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, бул. “Цар Освободител", 8, ет. 4
Предмет на дейност
Извършване на следните инвестиционни услуги и дейности по чл.6, ал.2, т.1, 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;управление на портфейл;инвестиционни съвети;предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти);Предоставяне на следните допълнителни услуги по чл.6, ал.3, т.1 – 5 от ЗПФИ:съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа;предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти. скрии
Съвет на директорите
Любомир Стефанов Стефанов (свързан с 8 фирми)
ИВАН ТЕОДОРОВ ВЪЛЧЕВ (свързан с 5 фирми)
Ясен Борисов Георгиев (свързан с 1 фирма)
Росен Николов Николов (свързан с 1 фирма)
Цанко Илиев Коловски (свързан с 5 фирми)


____________________________

SOURCE:

Initially Released by: LockBit 

Distribution: DDOSecret
https://ddosecrets.com/wiki/Distributed_Denial_of_Secrets

Quote:23 gigabytes hacked from the Bulgarian investment firm MK Brokers, including nearly 150,000 files.


Its a shame that once again a company of this magnitute does not understand the gravity of their situation.
They did not pay the ransom and they allowed this to happen in the first place.

On top of that a shout out goes to LockBit releasing this ... as they propably dont realize how much goverment data is in this.

As simple as a .cfg file:
<system.serviceModel>
    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior name="">
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true" />
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false" />
        </behavior>
        <behavior name="pushbh">
          <serviceMetadata httpGetEnabled="True" />
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="True" />
        </behavior>
      </serviceBehaviors>
    </behaviors>
    <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="true" minFreeMemoryPercentageToActivateService="0" />
    <services>
      <service name="ComansPushService" behaviorConfiguration="pushbh">
        <!--<host>
          <baseAddresses>
            <add baseAddress = "net.tcp://localhost:3774/ComansWebServices/" />
          </baseAddresses>
        </host>-->
        <endpoint name="duplexendpoint" address="" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="netTcpBinding_IComansPushService" contract="IComansPushService" />
        <endpoint name="NetTcpMEX" address="netTcpMex" binding="mexTcpBinding" contract="IMetadataExchange" />
      </service>
    </services>
    <bindings>
      <basicHttpBinding>
        <binding name="BasicHttpBinding_IComansValuesAPICommandService" />
      </basicHttpBinding>
      <netTcpBinding>
        <binding name="netTcpBinding_IComansPushService">
          <security mode="None" />
        </binding>
        <binding name="NetTcpBinding_IComansTPCommandService">
          <security mode="None" />
        </binding>
      </netTcpBinding>
    </bindings>
    <client>
      <endpoint address="http://pc05:81/ComansValuesAPICommandServer/ComansValuesAPICommandServer" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IComansValuesAPICommandService" contract="Bgweb.Comans.Interfaces.IComansValuesAPICommandService" name="BasicHttpBinding_IComansValuesAPICommandService" />
      <endpoint address="net.tcp://pc07:81/ComansTPCommandServer/ComansTPCommandServer" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="NetTcpBinding_IComansTPCommandService" contract="Bgweb.Comans.Interfaces.IComansTPCommandService" name="NetTcpBinding_IComansTPCommandService" />

Up to IBANS / transafrs and documents related to Държавна агенция „Национална сигурност“
(State Agency for National Security)

...

Welcome to BG

tree /a > https://0bin.net/paste/+rGXySUb#Ix-ZC40P...M0YK7A6CN5

tree /a /f > https://sql.gg/download/M2jNzDDw2NflHdgf...Kfa3Gq8a_1


magnet:?xt=urn:btih:5f0dba0cb2c98271bacc188b4e73e42c9f9731f6&dn=mkbrokers.fin.7z&tr=udp://tracker.coppersurfer.tk:6969&tr=udp://9.rarbg.to:2920&tr=udp://tracker.opentrackr.org:1337&tr=udp://tracker.leechers-paradise.org:6969&tr=udp://exodus.desync.com:6969


https://ufile.io/f/00cnq

https://gofile.io/d/Wl6Xwk


*Seeding for 72h 🤟 
"Tva se sluchva samo po filmite"
¯\_(ツ)_/¯
Reply
#2
Give some speed and I`ll help you to seed for 144h+- too
Reply
#3
where do i find emails
which folder
Reply

Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
CSV USA ESTATE Agents, realtors and property Brokers Database: 877.041 Entries {Repost] 19689p 6 4,847 1 hour ago
Last Post: 19689p
INDIA Humana Financial Services [HPPIFINANCE 0b0ltus 1 2,403 January 08, 2022 at 12:12 PM
Last Post: yash24816
CSV Scraped Financial Database from FCA.ORG.UK registry datarobberman 8 9,250 December 04, 2021 at 07:23 AM
Last Post: datarobberman

 Users browsing this thread: 1 Guest(s)